15 Tháng Một, 2020

Video Học tiếng Pháp 5 phút mỗi ngày – Bài 1

Đính chính: "eau minéral" thành "eau minérale"