2 Tháng Tám, 2019

Video Top 30 mẫu câu hỏi thi nói tiếng Pháp A1, A2. Top 30 questions Oral Francaise DELF A1, A2

30 mẫu câu hỏi thường gặp trong thi nói tiếng Pháp Top 30 câu hỏi và câu trả lời Oral DELF A1, A2 tiếng Pháp Link Học Tiếng Pháp và luyện nghe tiếng Pháp khác: https://www.youtube.com/watch?v=isnNa9Vkwf8&t=732s (LUYỆN NGHE ĐỀ THI MẪU B1) https://www.youtube.com/watch?v=DEiT7-eZjfc&t=395s (LUYỆN NGHE ĐỀ THI MẪU B1) https://www.youtube.com/watch?v=iSPtQcLydX8 (LUYỆN NGHE TIẾNG PHÁP VỚI…