12 Tháng Hai, 2019

Xem 1000 câu Tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày (P1) – La bonne prononciation – CAP FRANCE

4 Tháng Mười, 2019

Video 1000 câu giao tiếp Tiếng Pháp hàng ngày (P2) – Học Tiếng Pháp – CAP FRANCE

15 Tháng Mười, 2019

Xem Học tiếng pháp cơ bản bài bổ sung phát âm "R" cơ bản- le nouveau taxi

Luyện phát âm đôi lúc gặp nhiều khó khắn nhưng vượt qua nó là niềm tự hào