2 Tháng Ba, 2021

Xem Hack não danh từ tiếng Pháp| Giống đực| Ngữ Pháp cơ bản

Bài học trả lời cho câu hỏi: 1. Tại sao phải học danh từ tiếng Pháp? 2. Dấu hiệu và làm thế nào để tôi biết được đó là danh từ giống gì? Đực hay cái? Phần 1 này chỉ tập trung vào giống ĐỰC. ---- Cám ơn các bạn đã theo dõi kênh. Nếu…
10 Tháng Ba, 2021

Xem Chủ đề 1: Les usages-la politesse| Từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề | A1-A2

Đây là chủ đề 1 về "Phong tục tập quán và phép lịch sự" của chuỗi các bài học về từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề trình độ A1-A2. Tuy nhiên theo ý kiến của riêng mình thì mọi trình độ đều nên xem loạt bài học này. Đừng quên comment chia sẻ ý…
11 Tháng Ba, 2021

Xem Cách chia động từ tiếng Pháp kết thúc bởi -ER và ngoại lệ cần lưu ý| Ngữ pháp cơ bản

Động từ kết thúc bởi -er: cách chia và các phân nhóm nhỏ, ngoại lệ giúp các bạn hệ thống hoá cách học và cách nhớ được dễ dàng hơn. Bài 2: https://youtu.be/q7yuwnqnt0c --- Kết nối với chúng mình tại: ► Muốn học Online 1-1 với tôi: https://bit.ly/HocOnlineTiengPhap ► Liên hệ tôi: https://bit.ly/JulienNam ► Nhóm…