22 Tháng Hai, 2019

Xem Luyện nghe tiếng Pháp cơ bản bài 8: ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Mẫu đối thoại nhỏ về cách Đặt phòng khách sạn bằng tiếng Pháp khi đi du lịch