12 Tháng Hai, 2019

Xem Ngay Du Học Pháp Nên Mang Gì 🛄 Câu Chuyện Pack Đồ | Taste From Home

Với những bạn sẽ sang Pháp du học năm nay thì ngày qua Pháp cũng tới gần rồi, mọi người pack đồ đến đâu rồi ? :D Trong video lần này mình sẽ chia sẻ với mọi người những thứ nên mang theo, không nên mang theo trong hành lí du học, cùng với một…