23 Tháng Hai, 2019

Xem Tự học tiếng Pháp : #22 Verbe pronominal – Động từ phản thân

📩 Liên hệ: tranmignon@gmail.com 📝 Liên kết hữu ích trong việc tự học chia động từ: - Danh sách các động từ thông dụng: http://monsu.desiderio.free.fr/atelie... - Website chia động từ (có phân loại động từ, in đậm công thức chia): https://leconjugueur.lefigaro.fr/ - Website chia động từ (Pháp - Anh): http://www.verb2verbe.com/ Theo dõi chuỗi bài giảng…