4 Tháng Ba, 2020

Video HỌC NHANH 15 TỪ LÓNG TIẾNG PHÁP CÙNG MÌNH 🇫🇷 French Slang You Need To Know

Để tiếp tục chủ đề lần trước về những cách mọi người có thể sử dụng để nói tiếng Pháp tự nhiên như người Pháp, trong tập lần này mọi người cùng mình khám phá 15 từ thông dụng/từ lóng trong tiếng Pháp nhé ;) Trong video lần tới mọi người muốn mình chia sẻ…