20 Tháng Tư, 2020

Video Học trước khi ngủ – Tiếng Pháp (người bản ngữ) – Không có nhạc

Học trước khi ngủ - Tiếng Pháp (người bản ngữ) - Không có nhạc === Đăng ký === http://www.usefulfrench.com ▼▼▼ Nhiều video hơn ▼▼▼ https://www.youtube.com/watch?v=TwnFMi1hRAc&list=PLtXj4U74pNC6UpihvxJpP6tFblav_pkVT #UsefulFrench #LearningPhrases Hãy giúp tôi và đăng ký ======================================================== https://www.youtube.com/learningphrases?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefulgerman?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefulfrench?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefulchinese?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefuljapanese?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefulspanish?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefulrussian?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/usefulitalian?sub_confirmation=1 ▼▼▼ Nhiều video hơn ▼▼▼ ==Tiếng An-ba-ni== https://www.youtube.com/watch?v=fLbuhNiNDfU ==Tiếng Ả rập== https://www.youtube.com/watch?v=3rvv36vpiMo ==Tiếng…