17 Tháng Sáu, 2019

Xem Ngay Hệ thống Giáo dục Đại học ở Pháp | Du học Pháp

Link tìm hiểu các chương trình học Master tại Pháp: http://trouvermonmaster.gouv.fr Ngoài ra, các bạn cũng cần tìm hiểu chương trình học của đúng Trường đại học mà bạn muốn đăng ký nữa nhé (trên website của Trường). ❤️ ✪ Mình là Ngọc Hải. Mình ghi lại hành trình du học, trải nghiệm cuộc sống,…