Xem Bài 4.2 TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ HÀNG P2 // French in Cafe and Restaurant Part 2
12 Tháng Hai, 2019
Xem [Communication française] – Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản – Minh Tân ft Minh Tuấn
12 Tháng Hai, 2019

Xem Bài 1: Bảng chữ cái tiếng Pháp – Les lettres de l’alphabet (Phần 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *