Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #11 Vị trí và sự thay đổi của TÍNH TỪ
5 Tháng Chín, 2019
Xem Học tiếng Pháp căn bản # Les accents
6 Tháng Chín, 2019

Xem Học tiếng Pháp căn bản # Phonétique

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *