Xem 1800 câu tiếng Pháp giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn 1800 new French phrases
12 Tháng Hai, 2019
Xem Học Tiếng Pháp # 19 : ĐI DU LỊCH : Những câu thông dụng tại sân bay. – Cuộc Sống Bên PHÁP 183
12 Tháng Hai, 2019

Xem Tự học tiếng Pháp: #15 Đặt câu hỏi (phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *