Xem Ngay Đã du học Pháp, thành phố Bordeaux thì nên xem video này
18 Tháng Mười, 2019
Xem Ngay |DU HỌC PHÁP 🇫🇷| #1: My first time in Paris
19 Tháng Mười, 2019

Xem [Tiếng Pháp 2] Hệ thống dấu câu cơ bản trong tiếng Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *