Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu: Bài 2: Bảng chữ cái
18 Tháng Sáu, 2019
Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu: Bài 3: Người ta nói "vật này" trong Tiếng Pháp là gì?
21 Tháng Sáu, 2019

Xem Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu-Bài 3: Âm "é" "è" "ê" "er"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *