Xem Ngữ pháp Tiếng Pháp theo yêu cầu-Số 1: COD và COI
12 Tháng Hai, 2019
Xem 1000 câu Tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày (P1) – La bonne prononciation – CAP FRANCE
12 Tháng Hai, 2019

Xem Paris – Giới thiệu về Paris (Phụ đề Tiếng Pháp-Tiếng Việt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *