Xem Ngay Một ngày du học ở Toulouse || Journée d'étudiant en France
23 Tháng Mười, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #4 Quy tắc chia động từ nhóm một kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại
25 Tháng Mười, 2019

Xem Ngay A day in my life – Một ngày của du học sinh Pháp – 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *