Xem Thứ, tháng, mùa – Tiếng Pháp cơ bản | Winn speaks French
12 Tháng Chín, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #2 phần đầu Số đếm
12 Tháng Chín, 2019

Xem Lớp Học Tiếng Pháp : PHƯƠNG HƯỚNG, cách hỏi đường, chỉ đường – Bài số 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *