Xem Các nguyên tắc giao tiếp tiếng Pháp cơ bản: Dự báo thời tiết (phần 5)
7 Tháng Tám, 2019
Xem Tiếng Pháp cơ bản online bài 7-1 Le nouveau taxi
7 Tháng Tám, 2019

Xem Học tiếng Pháp căn bản # Vocabulaire #9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *