Xem Học tiếng Pháp căn bản # Vocabulaire #2
7 Tháng Tám, 2019
Xem Học tiếng pháp cơ bản bài 2-3 Le nouveau taxi 1 (exercice)
7 Tháng Tám, 2019

Xem Các nguyên tắc giao tiếp tiếng Pháp cơ bản: Dự báo thời tiết (phần 5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *