Xem Paris – Giới thiệu về Paris (Phụ đề Tiếng Pháp-Tiếng Việt)
12 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp: #15 Đặt câu hỏi (phần 2)
12 Tháng Hai, 2019

Xem 1800 câu tiếng Pháp giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn 1800 new French phrases

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *