Xem Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu-Bài 3: Âm "é" "è" "ê" "er"
19 Tháng Sáu, 2019
Xem Ngay My foreign friends try Vietnamese New Year wishes | Du học Pháp
23 Tháng Sáu, 2019

Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu: Bài 3: Người ta nói "vật này" trong Tiếng Pháp là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *