Video Học tiếng Pháp trong 8 ngày # 4
4 Tháng Chín, 2019
Xem Học tiếng Pháp căn bản # Futur proche # Futur simple # Futur antérieur
4 Tháng Chín, 2019

Video 69 cách chào TẠM BIỆT trong Tiếng Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *