Xem Học tiếng Pháp # 35 cuộc đối thoại
12 Tháng Hai, 2019
Xem Tiếng Pháp giao tiếp – Hỏi đường đi, nơi chốn trong thành phố (Se renseigner en ville)
12 Tháng Hai, 2019

Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #2 – Số đếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *