Xem Học Từ Vựng Tiếng Pháp Cơ Bản – Tiếng Pháp Cap France
26 Tháng Ba, 2020
Xem Bài 20: Đặt câu hỏi tiếng Pháp bằng từ "quel/quelle" (Phần 1: Số ít) – Interroger avec quel/quelle
30 Tháng Ba, 2020

Xem Ngay Du Học Sinh Pháp Làm Gì Trong Mùa Covid? #Stayhomechallenge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *