Xem Học tiếng Pháp # 55 cuộc đối thoại
13 Tháng Hai, 2019
Video (3) Luyện nghe tiếng Pháp cơ bản: 5 bài nghe cơ bản Pháp Việt
13 Tháng Hai, 2019

Xem [FRENCH LAND] Luyện nghe tiếng Pháp: J’ai faim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *