Xem Paris – Giới thiệu về Paris (Phụ đề Tiếng Pháp-Tiếng Việt)
12 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp: #15 Đặt câu hỏi (phần 2)
12 Tháng Hai, 2019

Xem 1000 câu Tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày (P1) – La bonne prononciation – CAP FRANCE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *