Xem Ngay 🇫🇷 DU HỌC PHÁP | NẾU NGÀY MAI BẠN RỜI PARIS VỀ VIỆT NAM? | Goodbye my friend :(
31 Tháng Bảy, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #3 Chia động từ ÊTRE và AVOIR
1 Tháng Tám, 2019

Video "Học tiếng pháp qua phim hài" Episode 01 L’arrivée de Sam Sam xuất hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *