12 Tháng Mười, 2019

Tìm Hiểu Về Tính Từ Trong Tiếng Pháp

TÍNH TỪ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất […]
15 Tháng Mười, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Cảm Xúc

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CẢM XÚC Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu tphcm là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
21 Tháng Mười, 2019

Học Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Của Tiếng Pháp

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN TRONG TIẾNG PHÁP – LE PRÉSENT CONTINU Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
25 Tháng Mười, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Gia Đình

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ GIA ĐÌNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]