13 Tháng Một, 2020

Hướng Dẫn Về Thì Tương Lai Gần Trong Tiếng Pháp

THÌ TƯƠNG LAI GẦN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
16 Tháng Một, 2020

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Pháp Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TỪ A1 ĐẾN B2 Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
18 Tháng Một, 2020

Chia Động Từ Être Và Avoir Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ ÊTRE VÀ AVOIR Ở THÌ HIỆN TẠI (ÊTRE/AVOIR AU PRÉSENT) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. […]
2 Tháng Hai, 2020

Hướng Dẫn Chia Động Từ Ở Hiện Tại Trong Tiếng Pháp

Sơ Lược Về Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Pháp – La conjugaison au présent de l’indicatif Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]